تاریخچه شهرستان ورامین

ايل قرهچورلو يا قراچورلوها (كرد)

سه تيره مي باشند كه عبارتند از كيجك لو، فورچ لو، آتمبان لو هستند قراچوركو شمشير سركج يا كمر شمشير را مي گويند. قراچورلوها يكي از مهمترين ايلايت زعفرانلواست كه سرزمين اجدادي آنها در شمال دياربكر و شرق درياچه وان در كردستان تركيه بود و همگي اسكان يافته‌اند در اطراف بجنورد والاداغ به ويژه در شلوعلن و اسفراين و بعضي ها در ورامين، دماوند و مشهد و در ورامين در روستاهاي داوودآباد و قشلاق پرديس، ولي آباد ساكن هستند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:57  توسط خانم ملکی  | 

قوم شاهسوند

ايل شاهسوند كه از سرزمينهاي بالكان و طرابوزن به دياربكروسيس به ايران آمده نژاد ايل شاهسون مربوط به تركان غزاست كه براي اولين بار در سال 411 هجري قمري از ماوراءالنهر به آذربايجان راه يافته‌اند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:56  توسط خانم ملکی  | 

قوم كارخانه يوسفي‌ها

روستايي به نام يوسفآباد كه از ساخته‌هاي يوسف خان شوري بوده از اهميت روزافزوني در عصر صفويه بود. كه در روي كتيبه ورودي مسجدجامع ورامين از او ياد شده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:55  توسط خانم ملکی  | 

قوم جنيدي‌ها

از نسل جعفربن محمدبن علي جله رودي نجفي رازي مي دانند، درويش جنيد رازي جد آنان است، جنيدي‌ها بيشتر در شهر پيشوا ساكن هستند كه در علم طبابت تخصص خاصي دارند و استادهاي بسياري دارند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:54  توسط خانم ملکی  | 

قوم كچويي ها

اقوامي كه از محله كچوي اردستان به ورامين‌آمدند و از طريق راه جاده سياه كوه به اردستان رفت و آمد مي كردند و آمدن آنها به ورامين كاملاً اختياري بود. و از 3 قوم مي باشند يكي از اردستان، دوم فلاورجان سوم لارفارس.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:53  توسط خانم ملکی  | 

قوم لراني ها (كرد)

در زمان صفوي به ورامين آمدند تغييراتي كه در نام و نام خانوادگي اين طايفه شد و لرني خوانده مي شوند هنوز هم بيرون طايفه خود را لرني مي خوانند و بيشتر در روستاهاي عباس آباد لرني و ارجويه روستاهاي همجوار مي باشد. قوم حسنلوها (ترك): ساكن اوليه روستاي عزيز آباد هستند و در روستاي جنوب غربي ورامين ساكن بودند. قوم باجمالو (آذري): ساكن اوليه روستاي رستم آبادند و در عصر صفويه به ورامين مهاجرت كردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:51  توسط خانم ملکی  | 

قوم بوبروهاي جنوب ورامين (آذري)

تيره‌اي از ايل بهارلو از ايلات خمسه فارس و از ايلات اطراف ورامين و ساوه و زرند، قزويني‌اند و در كوههاي شمال البرز قشلاقشان است و بيشتر در روستاهاي جنوبي ورامين حاجي آباد سالار و زواره ور نظيرآباد ساكن هستند و اين طايفه زمان شاه عباس صفوي به ورامين كوچ كردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:50  توسط خانم ملکی  | 

قوم خلج‌ها (آذري)

در سال 1404 ميلادي خلج‌ها در ناحيه ساوه، قم، كرمان، فارس و آذربايجان پراكنده شدند و تعدادي از اين طايفه در شهر ورامين زندگي مي كردند كه از تاريخ انتقال آنها به ورامين اطلاعي در دست نيست.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:49  توسط خانم ملکی  | 

قوم كنگرلوها

از طوايف آذري هستند و در دوران قاجاريه به منطقه ورامين كوچ كردند و بيشتر در روستاهاي كهنه گل، سعدآباد و آب باريك پراكنده‌اند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:48  توسط خانم ملکی  | 

قوم سياه منصوري‌ها

از طوايف آذري هستند و از فرقه اهل حق بود. گرايشاتي از تصوف در بين آنها ديده مي شود و در كتاب دلفان لرستان از رسم و رسومات و آمدنشان ذكر شده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ بهمن۱۳۹۰ساعت 1:46  توسط خانم ملکی  | 

مطالب قدیمی‌تر